35551858

סקרי בטיחות למוסדות חינוך

משרד החינוך דורש מכל מוסד חינוכי לעמוד בדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך לבטיחות , לגבי התאמת תשתית המוסד החינוכי לייעודה.

משרדנו מבצע מבדקי בטיחות במוסדות חינוך  משנת 1998 .

צוות הבודקים מורכב מממוני בטיחות מנוסים אשר הוסמכו כעורכי מבדק במוסדות חינוך על ידי מכון התקנים הישראלי.

השרות ניתן לגני ילדים , בתי ספר , רשויות מקומיות ומוסדות בחינוך המוכר בלתי רשמי

בטיחות הילדים בראש מעיינינו.