ממונה בטיחות בעבודה 

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( ממונים על הבטיחות ) 1996 על מעביד במפעל המונה מעל ל 50 עובדים, או שרמת סיכון במפעל גבוהה למנות ממונה בטיחות בעבודה.

חברתנו שהית החלוצה בתחום שירותי בטיחות במיקור חוץ, מציעה שירותי ממונה בטיחות במיקור חוץ  , בהתאם להיקף המשרה הנדרש על פי הפיקוח על העבודה.

עובדנו בעלי תודעת שירות גבוהה ומבצעים את עבודתם בצורה מקצועית תוך הקפדה על שיתוף פעולה עם הלקוח על מנת להבטיח את הטמעת נושא הבטיחות בארגון בצורה מיטבית.