ימי עיון לעורכי מבדק מוסדות חינוך

חברתנו מציעה ימי עיון לעורכי מבדקי מוסדות חינוך יומיים בשנה

במסגרת ימי העיון נסקרים היבטי בטיחות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

ימי העיון מוכרים כימי כשירות עבור ממונים על הבטיחות .

נאמני בטיחות

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, במפעל בו עובדים מעל 25 עובדים, יש להקים וועדת בטיחות אשר חלק מנציגיה הם נאמני בטיחות.

חברי ועדת הבטיחות ונאמי הבטיחות חייבים הדרכה מגורם המוסמך על ידי המפקח על העבודה , משרדנו מסומך להעברת קורס זה.

משך הקורס כ-3 ימי לימוד (24 שעות לימוד) אשר בסופם תוענק תעודת נאמן בטיחות המוכרת על ידי משרד הכלכלה.

ניתן לקיים את הקורס גם באתר הלקוח ולהתאים את התכנים לאופי העבודה בארגון.

עבודה בגובה לקבוצות

על פי תקנות הבטיחות עבודה בגובה 2007 , חובה להדריך ולהסמיך עובדים במסגרת עבודתם עלולים ליפול מטה לעומק שני מטרים.

משרדנו מעניק שרות הדרכה על ידי מדריכים מוסמכים להדרכת עבודה בגובה.

הדרכה לעבודה בגובה ניתנת באתר המזמין ובוניה בהתאם לצרכי הלקוח לאחר אפיון ראשוני. ההדרכה משלבת הדרכה פרונטלית ומעשית.

אנו מספקים שירות זה לחברות, רשויות מקומיות, מוסדות ציבור ועוד.

ההדרכות מבוצעות ע"י מדריכים מוסמכים ומנוסים.