הכנת תיקי שטח – בהתאם להוראת נציבות 503.

משרדנו מכין תיקי שטח לארגונים גדולים או מתחמים גדולים כנדרש על ידי הכבאות

התיק משמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה וטיפול באירועים בחלקיו השונים של המבנה בזמן אמת.

התיק כולל: פירוט של המבנה, תיאור סביבתו, מערכות רלוונטיות, מערך מילוט, תרשימים וכדומה בהתאם לדרישה.

בין לקוחותינו בתחום זה נמל התעופה בן גוריון, קרית הממשלה בירושלים, מתקני מכבי שירותי בריאות ועוד.