הכנת תיקי מתקנים לאולמות ספורט ואצטדיונים

בהתאם להוראות משרד העבודה יש להכין תיק מתקן עבור מתקני ספורט ואצטדיונים.

תיק המתקן כולל:

תיאור מפורט של המתקן

מהות פעילותו,

תפוסה,

מבנה ארגוני,

כניסות,

יציאות,

שערי החירום,

מעברים

ריכוז של האישורים הרלוונטיים למתקן (בדיקות קונסטרוקציה, חשמל ותרשימים של המקום ותרחישי חירום).

משרדנו מכין תיקי מתקנים ומאשרם במשרד העבודה , על ידי מנהלי בטיחות מוסמכים בספורט