בדיקות אינטגרציית מערכות בטיחות באש

 הבדיקה נועדה לוודא כי המערכות השונות הקיימות בבניין פועלות על פי הסדר הרצוי (על פי משטר ההפעלות של המקום) ומבטיחות את הגנת המבנה במקרה של שריפה.

הבדיקה מבוצעת על פי דרישת הכבאות בהוראת נציבות הבדיקה נדרשת עבור מבנים בהם מותקנות מערכות בטיחות אש אוטומטיות  כגון: מפוחי שחרור עשן, דיחוס חדרי מדרגות  וכיבוי אוטומטי.

במהלך הבדיקה, נבדק הקשר בין המערכות השונות על מנת לוודא כי הן פועלות כמצופה בחירום.